010 501 3400 | TUNTIKIRJAUS »

Rakentamisen kasvu odotettua voimakkaampaa 

Rakentamisen kasvu odotettua voimakkaampaa 

Talouden elpyminen on nostanut rakentamisen arvioitua voimakkaampaan kasvuun, sillä Rakennusteollisuus RT:n mukaan rakentaminen on elokuuhun mennessä kääntynyt 6,5% nousuun alkuvuoden 2,5% arviosta. Rakentamisen kasvua selittävät alhainen lähtötaso, kaupunkiseutujen eri rakennustarpeet, suuret yksittäiset hankkeet ja korjausrakentamisen nousu. Myös uudisrakentamisessa on tänä vuonna positiivista kasvua, ja julkinen rakentaminen tulee RT:n odotusten mukaan kasvamaan sairaala- ja kouluverkoston uudistamistarpeiden seurauksena. Rakentaminen kannatteleekin nyt kotimarkkinoita Suomen talouden veturina.

Asuntojen uudisrakentaminen on voimakkainta Uudellamaalla, ja VTT:n selvityksen mukaan sama kehitys tulee jatkumaan väestön keskittymisen myötä. RT:n arvion mukaan viime vuonna aloitettiin 28 500 uuden asunnon rakentaminen, ja vuoden 2016 määrän ennakoidaan nouseva 34 000 asuntoon, sillä työttömyyden hieman helpotettua kotitaloudet ovat aktivoituneet asuntokaupoille. Myös vuoden 2017 asuntojen aloitusmäärän arvioidaan yltävän 34 000 uuden asunnon tienoille.

Asuntotuotanto painottuu RT:n Etujärjestön mukaan nyt vapaarahoitteisiin kerros- ja rivitaloihin ja pieniin asuntoihin. Omakotitaloissa on luvassa hienoista kasvua. RT:n arvion mukaan rakennustöiden aloituksia kertyy tänä vuonna 38,5 miljoonaa kuutiometriä, joskin kappalemääräiset tuotantomäärät kasvavat enemmän suhteessa rakentamisen kuutiomäärään.

Lisää artikkeleita